TRANSEIA 2017

Dziękujemy za udział
w
III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej
TRANSEIA
„Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”

6 – 8 grudnia 2017 r.
w Hotelu Czarny Potok Resort & Spa w Krynicy Zdroju

 

 

KONFERENCJA POD PATRONATEM

Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa,

Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich,

Polski Kongres Drogowy

 

HONOROWY PATRONAT

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego,

Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju

 

ORGANIZATORZY

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej KNPIL

reprezentowane przez

TRANSEIA 2017

Brak możliwości komentowania.