Kalkulator

Przeprowadź obliczenia:


Oblicz: 9.7log(q) + 4.2log(v) + 0.11*p + 33.4

q =

v =

p =

WYNIK =


Brak możliwości komentowania.