Komitet Organizacyjny i Naukowy

KOMITET ORGANIZACYJNY


PRZEWODNICZĄCY:

mgr inż. Maciej Hałucha – EKKOM Sp. z o.o.

 

dr inż. Malwina Spławińska – Politechnika Krakowska

dr inż. Krystian Woźniak – Politechnika Krakowska

mgr inż. Sebastian Biernacki – EKKOM Sp. z o.o.

mgr inż. Anna Kosak – EKKOM Sp. z o.o.

mgr Joanna Bohatkiewicz – EKKOM Sp. z o.o.

mgr inż. Gertruda Tyksińska – EKKOM Sp. z o.o.

mgr Łukasz Woźniak – Portal drogowy EDROGA.PL


KOMITET NAUKOWY


PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Politechnika Krakowska

SEKRETARZ:

dr inż. Janusz Bohatkiewicz – EKKOM Sp. z o.o., Politechnika Lubelska

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska

Prof. Csaba Koren – Széchenyi István University (Węgry)

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – Politechnika Warszawska

Prof. ndzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza – Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Prof. Yu-Min Su – National Kaohsiung University of Applied Sciences (Tajwan)

Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz – Politechnika Krakowska

Dr hab. Joanna Babińska – Werka, prof. SGGW – Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB – Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW – Politechnika Warszawska

Dr hab. Marek Kucharczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Dr Carmelo d’Agostino – Università degli Studi di Catania (Włochy)

Dr inż. Radosław J. Kucharski – Instytut Ochrony Środowiska
– Państwowy Instytut Badawczy

Dr Ulrich Mierwald – Kieler Institut für Landschaftsökologie (Niemcy)

Dr Vittorio Ranierri – Politecnico di Bari (Włochy)


 

Brak możliwości komentowania.