Tematyka konferencji

TEMATYKA KONFERENCJI


Opracowania środowiskowe i ekoinfrastruktura w przepisach prawnych:

 • Aktualny stan prawny i konieczne zmiany
 • Optymalizacja ekoinfrastruktury
 • Procedury stosowania ekoinfrastruktury
 • Wytyczne i katalogi dotyczące opracowań środowiskowych i ekoinfrastruktury

Badania i innowacyjne rozwiązania w zakresie ekoinfrastruktury:

 • Dane w opracowaniach środowiskowych
 • Bazy danych środowiskowych
 • Badania i prognozy oddziaływań i stanu środowiska

Technologia projektowania BIM i prognozowanie niekorzystnych oddziaływań w budownictwie komunikacyjnym:

 • Technologia projektowania BIM i jej zastosowanie w opracowaniach środowiskowych
 • Metody prognozowania niekorzystnych oddziaływań w budownictwie komunikacyjnym
 • Analiza cyklu życia obiektów komunikacyjnych
 • Wariantowanie w opracowaniach środowiskowych

Niekorzystne oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej na środowisko i  zdrowie ludzi – metody i środki minimalizacji:

 • Aktualne problemy stosowania zabezpieczeń przed hałasem
 • Zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływ na klimat i zdrowie ludzi
 • Wpływ rozwiązań komunikacyjnych na wody – metody i środki ograniczania zanieczyszczeń
 • Aktualne problemy w zakresie ochrony przyrody w budownictwie komunikacyjnym – potrzeby badań i konieczne zmiany w podejściu

Brak możliwości komentowania.