Cele

TRANSEIA 2017


Konferencja TRANSEIA stanowi kontynuację tematyki konferencji TRANSNOISE, które odbyły się w 2012 i 2013 roku. Z uwagi na wiele problemów, jakie pojawiły się w ostatnich latach podczas przygotowania, realizacji i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej, rozszerzono zakres konferencji TRANSNOISE oraz zmieniono jej nazwę.

Oddziaływania pochodzące od dróg i ruchu drogowego są ze sobą ściśle powiązane często występują w postaci oddziaływań skumulowanych. W związku z tym cele i zakres konferencji TRANSEIA obejmują najistotniejsze problemy i zagadnienia występujące podczas analiz i realizacji ocen oddziaływania na środowisko. Interdyscyplinarność tych zagadnień powoduje, że niezbędna jest wymiana doświadczeń naukowców i specjalistów.

Do podstawowych celów konferencji należą:

  • POTRZEBA BADAŃ I INNOWACJI w zakresie projektowania, wykonywania opracowań środowiskowych oraz zastosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
  • POWIĄZANIE NAUKI I PRAKTYKI w zakresie opracowań środowiskowych oraz stosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
  • WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY NAUKĄ I PRAKTYKĄ w zakresie zmian w przepisach i podejściu do wykonywania opracowań środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym oraz stosowania urządzeń ekoinfrastruktury.

Brak możliwości komentowania.