Zgłoszone referaty

ZGŁOSZONE REFERATY


 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska) „Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego w opracowaniach ochrony środowiska”
 • Prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Prognozowane zmiany klimatu a strefy klimatyczne w polskich normach budowlanych”
 • Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) „Sposoby ograniczania roli samochodu osobowego w obsłudze transportowej miast”
 • Dr hab. Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Iwona Gąsak (EKKOM Sp. z o.o.) „Ekologiczne efekty zanieczyszczenia światłem”
 • Prof. ndzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Propozycje zmian administracyjno – prawnych dotyczących przejść dla zwierząt”
 • Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK (Politechnika Krakowska) „Uciążliwości komunikacyjne na terenie wybranych miast w ocenie mieszkańców”
 • Dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.) „Czy każda decyzja o zabezpieczeniu przed hałasem drogowym to ekran akustyczny?”
 • Iwona Gąsak (EKKOM Sp. z o.o.), dr hab. Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) „Pnącza przy ekranach akustycznych – dobór gatunków”
 • Michał Jukowski (Politechnika Lubelska), dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.), Marcin Dębiński (Politechnika Lubelska) „Badania hałasu dla wybranych dylatacji na obiektach inżynierskich”
 • Marcin Dębiński (Politechnika Lubelska), dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.) „Wpływ warunków ruchu drogowego na poziom hałasu na odcinkach dróg”
 • Maciej Hałucha (EKKOM Sp. z o.o.), dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.) „Dokładność pomiarów hałasu i wpływ odbić dźwięku w opracowaniach środowiskowych”
 • Dr inż. Marek Motylewicz (Politechnika Białostocka), dr hab. Władysław Gardziejczyk, prof. PB (Politechnika Białostocka) „Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań z wyspą centralną”
 • Sebastian Biernacki (EKKOM Sp. z o.o.), dr inż. Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.), Michał Jukowski (Politechnika Lubelska), Marcin Dębiński (Politechnika Lubelska) „Wpływ uspokojenia ruchu na oddziaływania środowiskowe”
 • Ewa Zofka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Overview of road maintenance and operation guidelines in harmony with nature”
 • Dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Ewa Zofka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Anna Szrajber – Książkiewicz (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Preservation maintenance in pavement management”
 • Anna Kosak (EKKOM Sp. z o.o.) „Aktualne zagadnienia w systemie ocen oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”
 • Dr inż. Agata Dąbal (Politechnika Rzeszowska) „Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – użyteczne narzędzie w procesie przygotowania inwestycji drogowych”
 • Joanna Nabielec (EKKOM Sp. z o.o.) „Monitoring skuteczności rozwiązań łagodzących negatywny wpływ infrastruktury liniowej – przykład badań prowadzonych na autostradzie A4”
 • Michał Gołos (Tensar Polska Sp. z o.o.), dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska), Jonathan Cook (Tensar International) „Technologia stabilizacji warstw kruszyw georusztami w budownictwie komunikacyjnym jako ekologiczny aspekt zrównoważonego rozwoju”
 • Marta Gajczyk (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.), Małgorzata Lejk (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.), Lidia Lechowska (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.) „Zajezdnia Annopol – najbardziej przyjazna środowisku zajezdnia tramwajowa w Polsce”
 • Dr inż. Radosław Kucharski (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy) „CNOSSOS-EU – Zmiany metod ocen hałasu w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem mapowania akustycznego. Wybrane problemy w odniesieniu do hałasu drogowego”
 • Dr Carmelo d’Agostino (Università degli Studi di Catania – Włochy) “Applying data from automatic pavement detection to assessment impact on traffic noise and vibrations”
 • Dr Ulrich Mierwald (Kieler Institut für Landschaftsökologie – Niemcy) “Road planning and the European Water Framework Directive – a new challenge. First experiences from Germany”
 • Dr inż. Malwina Spławińska (Politechnika Krakowska), Piotr Buczek (Politechnika Krakowska) „Wpływ zmienności dobowej natężeń ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na poziom hałasu drogowego”

 

Brak możliwości komentowania.